TENDER COÖRDINATOR

Complexe tenders vragen middels de uitvraagspecificatie om creativiteit en innovatief denken. De kaders zijn gesteld de invulling wordt verwacht vanuit de markt. Voor de ontwikkelende bouwer bieden dit soort contractvormen kansen tot het scoren van het project door zich te onderscheiden. Vaak is dit niet alleen de prijs maar ook hoe de organisatie is opgezet en aanbieden van alternatieven in het ontwerp. E2b advies heeft ruime ervaring met tenderprojecten waarbij wij verantwoordelijk waren voor het opstellen van het Plan van Aanpak, planning en risico-inventarisatie. Daarbij kunnen wij ook een voorzet maken van de bouwplaats inrichting en abk-begroting.

Als onderdeel van het ontwerpteam zal in samenwerking met de architect, adviseurs en de calculatie creatieve en innovatieve input de beste aanbieding tot stand komen.

Naast tender coördinator kan E2badvies vanuit de technisch-coördinerende functie zoals elders omschreven op deze website ook invulling geven aan bouwteams.

WERKVOORBEREIDING

Huidige bouwprocessen zijn gelukkig steeds meer gebaseerd op 3D/virtueel bouwen methodieken vanaf ontwerp tot en met realisatie. Dit is niet meer de toekomst maar het heden waar vooruitstrevende bouwondernemingen dankbaar gebruik van maken. Vroegtijdig inzicht in het model en hiermee beperken van de faalkosten is wat bouwend Nederland wilt.

E2b advies heeft ervaring met modelchecking software en kennis om tussentijds de diverse deelmodellen te kunnen beoordelen. Om modellen als bruikbare IFC’s te kunnen hanteren naar co-makers dient de geometrie vanaf LOD 350 niveau correct te zijn opgebouwd. Juiste informatie in de parameters zorgt dat de verschillende deelmodellen dan middels regelsets zijn te beoordelen. Vroegtijdige analyse van het model maar ook zelf de juiste informatie aanleveren op het juiste moment is essentieel om tot bruikbare modellen te komen.

3D/VIRTUEEL BOUWEN

E2b advies heeft jarenlange ervaring met de werkvoorbereidingstaken van een project. Hierbij gefocust op de planning, budget en gevraagde kwaliteit maar altijd met het oog op efficiency en optimalisaties. Wij kunnen voor u de werkvoorbereiding van een project, geheel of gedeeltelijk, verzorgen. Daarbij eventueel nog onderscheidt te maken in uitsluitend de technische beoordeling en uitwerking zodat de financiële aspecten voor ons buiten beeld blijven.