Ontwikkeling

&

focus

E2b advies richt zich voornamelijk op utilitair vastgoed & utilitaire woningbouwprojecten. Deze projecten kunnen variëren van bedrijfshallen tot kantoren alsmede van zorgcomplexen tot appartementen in al hun varianten. Ook onze opdrachtgevers lopen uiteen van particuliere opdrachtgeverschap tot coöperaties en zorginstellingen.

Afhankelijk van de kennis en capaciteit van uw eigen organisatie coördineert E2b advies de open einden in het proces en zal hier fasegewijs met u over communiceren. Wij verzorgen voor u het volledige procesmanagement tot en met de bouwvergunning en contract met uitvoerende partijen.

Gedurende het traject zal E2b advies het ontwerp toetsen op de gestelde uitgangspunten, eventueel vooraf vastgelegd in een Programma van Eisen.

E2b advies pretendeert zeker geen ontwerpende rol in het proces in te nemen maar vindt dit altijd de verantwoordelijkheid van de architect. Wel zal E2b advies op basis van argumenten en onderbouwingen de dialoog aangaan met de ontwerpende adviseurs naar gelang kwaliteit of budget kritisch worden.

Ervaring heeft bewezen dat vroegtijdige verbinding van de techniek en constructies met het onderliggende ontwerp resulteert in pragmatische oplossingen waar alle partners in het proces zich in kunnen vinden. Een te late analyse heeft direct negatieve invloed op de planning, budget maar ook de onderlinge samenwerking.

Lange termijn

Naast de technische beoordeling en uitwerking van het ontwerp kijkt E2b advies ook naar het gebouw op de langere termijn. Hoe vertaald het ontwerp zich naar het onderhoud van het gebouw in de toekomst, dient de opdrachtgever door het gekozen ontwerp rekening te houden met extra schoonmaak –of onderhoudskosten? Wat mag verwacht worden aan exploitatiekosten door de gekozen installatie? Dit soort vraagstukken worden door ons tijdens het ontwikkelingsproces ingevuld naar gelang de opdrachtgever dit wenst. E2b advies kan eventueel een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlanning) voor u verzorgen met de bijbehorende budgetramingen.

Kostenraming

Contactstukken

Gedurende het ontwikkelingstraject zullen wij enkele malen een kostenraming maken van de bouwkosten op basis van de fase waarin het project zich bevindt. Opbouw van de kostenramingen gebeurd conform de NLSfB-codering, waar noodzakelijk geacht wordt de markt aangevraagd.

E2b advies adviseert en begeleid de contractvormingsfase met de uitvoerende partijen door het beoordelen van de aanbiedingen en controle van de contractstukken.