Welkom op de website van E2b advies!

Ontwikkelingstraject

Het ontwikkelingstraject voor de realisatie van vastgoed is geen vooraf uitgestippeld pad. Van initiatieffase tot en met de in gebruik name komen er voor opdrachtgevers, investeerders en adviseurs diverse vraagstukken en uitdagingen langs om te komen tot het gewenste resultaat.

Historie

Wij hebben in het verleden bij een ontwikkelende bouwer een technisch- coördinerende functie beoefend om binnen de driehoek opdrachtgever- adviseurs- aannemer het project naar contractvorming te leiden.

Centrale rol E2b advies

Ondanks dat binnen dit proces iedere adviseur zijn eigen verantwoordelijkheid heeft is er altijd behoefte aan centrale sturing en integrale afstemming van de ontwerpdocumenten. E2b advies vult desgewenst deze centrale rol in en zal daarnaast vanuit een technische creatieve insteek het project optimaliseren.

Verbinding ontwerp en techniek

Wij zijn namelijk van mening dat hoe eerder in het proces ontwerp en techniek met elkaar verbonden wordt, dit resulteert in het meest effectieve ontwerp.

Vandaar onze bedrijfsnaam Engineer 2 Build waarbij samenwerking ons motto is en de klant centraal staat!

Facilitaire of coördinerende rol E2b advies

E2b advies kan faciliterend of volledig coördinerend optreden voor opdrachtgevers, architecten, aannemers en installatie bedrijven. De mogelijkheden hiervoor vindt u op deze website.

Bekijk onze projecten!

Projectleiding Realisatiefase - Utiliteitsbouw

69858_3009

Projectleiding Realisatiefase - Woningbouw

woonhuis kaatsheuvel

Projectleiding Realisatie - Automotive

van mossel nijmegen

Projectmanagement - Retail

vanharen_amsterdam_ferdinand bolstraat

Projectmanagement - Binnenstedelijke ontwikkeling

Stationstraat 104_057

Projectmanagement - Utiliteitsbouw

180910-26-M.J.-van-Riel-Moerdijk